Innehållsförteckning för gällande sekretesspolicy 06-04-09:


Vårt sekretessåtagande
Din integritet är viktig för oss. För att skydda din integritet bättre tillhandahåller vi det här meddelandet för att för förklara våra rutiner avseende information online och de val du kan göra för sättet som din information samlas in och används på. För att göra det här meddelandet lätt att hitta gör vi det tillgängligt på vår hemsida och på varje plats där du kan bli frågad om dina personuppgifter.

Informationen vi samlar in:
Det här meddelandet gäller all information som samlas in på eller skickas in till Epilog Lasers webbplats. På vissa sidor kan du be om och registrera dig för att att få material. De typer av personuppgifter som samlas in på de här sidorna är:

  • Namn
  • Adress
  • Företagsnamn
  • E-postadress
  • Telefonnummer

Vårt sätt att använda information:
Informationen som du uppger om dig själv när du lägger en order använder vi endast för att skicka dig broschyrer och prover. Vi delar inte den informationen med externa parter förutom till den grad då det är nödvändigt för att genomföra din förfrågan.

När vi besvarar den e-post som vi får använder vi den e-postadress som avsändaren har uppgett. Sådana adresser används inte i några andra syften och delas inte med externa parter.

Du kan registrera dig på vår webbplats om du vill ha vår katalog eller uppdateringar om våra nya produkter och tjänster. Information som du skickar in på vår webbplats kommer inte att användas för det syftet, såvida du inte fyller i registreringsformuläret.

Slutligen använder eller delar vi aldrig personuppgifter som ges till oss online på något sätt som inte är relaterat till det som beskrivs ovan utan att också ge dig en möjlighet att välja bort eller på annat sätt förbjuda sådana icke-relaterade användningar.

Vi använder Google Analytics koder för ommarknadsföring för att logga när användare tittar på specifika sidor eller utför specifika aktiviteter på en webbplats. På så sätt kan vi tillhandahålla en anpassad marknadsföring i framtiden. Om du inte vill ha den sortens marknadsföring från oss i framtiden kan du välja bort den genom att användaavregistreringssidan för Network Advertising InitiativeVårt åtagande gällande datasäkerhet
För att förhindra otillåten åtkomst, alltid vara noggranna med data och se till att vi använder information korrekt, har vi infört lämpliga fysiska, elektroniska och styrande rutiner för att skydda och säkre informationen vi samlar in online.


Så här kommer du åt och korrigerar dina uppgifter
Du når alla dina personuppgifter som vi samlar in online och sparar genom att skriva till sales@epiloglaser.com. Vi tillämpar den här rutinen för att bättre skydda dina uppgifter.

Du kan korrigera faktafel i dina personuppgifter genom att skicka oss en förfrågan som på ett trovärdigt sätt visar fel.

För att skydda din integritet och säkerhet kommer vi även att vidta rimliga mått och steg för att bekräfta din identitet innan vi beviljar åtkomst eller gör korrigeringar.


Kontakta oss

Om du har frågor eller synpunkter på dessa sekretesspolicys kan du ringa oss på 888 437 4564 eller skriva till oss på sales@epiloglaser.com.Populära sidor

Få mer information

laser engraver brochure
help desk software
Portions of this page translated by Google.