Säkerhetsfunktioner för Fusion M2 Laser

Driftsäkerhet är av högsta prioritet på Epilog. Vi har därför utformat en temperatursensor och installerat en nödstoppsknapp för Fusion M2. Dessa inbyggda funktioner bidrar till att förhöja säkerheten för dina anställda och på din arbetsplats, men skyddar även maskinen så att den håller längre.


Fler funktioner för Fusion M2

help desk software
Portions of this page translated by Google.