Red Dot Pointer

Red Dot Pointer ger en synlig röd laserstråle som är ett användbart verktyg för att ge ett synligt sätt att att fastställa platsen för gravering eller skärning inom graveringsbordet för irreguljärt formade objekt.

Epilog Laser-användare använder ofta Red Dot Pointer för att förhandsgranska graverings- eller skärningspositionen för ett projekt. Genom att skicka över jobbet med Red Dot Pointer aktiverad men dörren till lasern öppen, kommer laserröret inte att aktiveras, men du kan se exakt var lasern kommer att gravera eller skära jobbet.

Om du graverar ett oregelbundet format objekt, som ett knivhandtag, kan du rita en ruta runt texten eller bilden du graverar, skriva den till lasern och köra den med Red Dot Pointer för att se om texten eller bilden är korrekt placerad innan du graverar den. Detta sparar dig tid och bekymmer, särskilt när du graverar ett särskilt och unikt objekt!


More Fusion M2 Laser FeaturesPopulära sidor

help desk software
Portions of this page translated by Google.