Super-Silent™ kylfläktar

Bullriga maskiner i din verkstad kan göra det svårt att prata med kunder och medarbetare. Alla som har en laser i drift hela dagen i sin verksamhet har troligtvis blivit irriterade av laserns bullernivå, men när du stänger av dina system kommer du att höra skillnaden med en gång.

Med de Super-Silent™-kylfläktar som endast är tillgängliga från Epilog Laser kan du köra din laserutrustning under normala driftstillstånd, med minimalt bakgrundsbuller.

Varje minskning av tio decibel är likvärdig med en tiofaldig minskning av bullernivån Du kommer att kunna ha en normal konversation medan du kör lasern, utan att höja rösten!

Faktiskt är Epilogs lasersystem de enda i branschen som låter dig ha ett samtal i normal ton medan maskinen arbetar, även om du står direkt ovanför den. Super-Silent kylfläktar ger en mycket mer komfortabel och produktiv arbetsplats.


More Fusion M2 Laser FeaturesPopulära sidor

help desk software
Portions of this page translated by Google.