Laser It Challenge nr 4: IRIS-kamera – Kugghjulsformad mall

Välkommen till det här avsnittet av Epilog Laser It Challenge. Går det att skapa en jigg och en mall med IRIS-kamerasystemet?

 1. Vi börjar med att placera en överbliven bit papp och kugghjulet på arbetsytan under Fusion Edge-kameran. Att använda en del av svart matt papp ger stark kontrast mellan metallkugghjulet och bakgrunden, vilket är viktigt för att få en bra autospårning i ett senare steg.

  svart papp för kugghjul

 2. Sedan kommer vi att använda funktionen autofokus för att fokusera IRIS-kameran på kugghjulet för att ta en bild i verklig storlek.

  stäng locket och fokusera på kugghjulet

 3. Om du vill ta en bild med IRIS-kameran ska du öppna Job Manager och klicka på ikonen för kameraalternativ i det övre högra hörnet.

  klicka på kamera-ikonen uppe till höger

 4. Välj alternativet Overhead-video för att öppna IRIS-kamerans livevideoflöde.

  välj overhead-video

 5. Overhead-kamerans flöde ger en komplett vy över arbetsytan och har en automatisk inställning för ljusstyrka och kontrast.

  Vi kan också stänga av den automatiska funktionen och justera ljusstyrkan och kontrasten manuellt för att få ett anpassat resultat.

  I det här exemplet har vi stängt av den automatiska inställningen och justerat ljusstyrkan och kontrasten för att få ett resultat med stark kontrast mellan vår svarta matta papp och kugghjulet av metall.

  manuell ljusstyrka och kontrast

 6. När vår ljusstyrka och kontrast nu är optimerade för fotografering väljer vi knappen "Kopiera bakgrundsbild" för att kopiera IRIS-kamerans vy till datorns urklipp.

  kopiera bakgrundsbild till urklipp

 7. I CorelDRAW klistrar vi nu in vår tagna bild i ett nytt dokument med måtten 24 x 12 tum och högerklickar sedan på bilden och väljer "Redigera Bitmap" för att öppna bilden i Corel PHOTO-PAINT, där vi gör ytterligare ett par justeringar.

  klistra in bakgrundsbild till coreldraw

  högerklicka på bilden, välj redigera bitmap

  öppna bilden i corel photo paint

 8. Välj beskärningsverktyget från verktygslådan till vänster och dra en beskärningsruta runt kugghjulet och lämna en bekväm marginal runt utsidan.

  välj beskärningsverktyg

 9. I det här skedet ska vi putsa på kuggarna på vårt kugghjul med raderingsverktyget. Genom att göra det får vi mycket bättre kvalitet på vektorspårningen när vi återgår till CorelDRAW.

  putsning av kugghjulets kuggar

 10. Välj raderingsverktyget i verktygslådan till vänster och börja klicka och radera på gråa pixlar som syns på spetsarna på kugghjulets kuggar.

  välj raderingsverktyget

  putsning av kugghjulets kuggar

  Med raderingsverktyget ingår ett par alternativ för att öka storleken och formen på verktyget, men i det här exemplet fungerar standardinställningarna perfekt för att passa krökningen på varje kugges spets.

 11. När alla kuggar på kugghjulet har putsats till kommer vi att använda alternativet "Invertera färger" i PHOTO-PAINT för att invertera färgerna på vår tagna bild.

  I menyfältet högst upp på skärmen väljer du Bild > Förvandla > Invertera färger för att invertera bilden.

  invertera bildfärgerna

  invertera färgresultaten

 12. Nu ska vi ta bort bakgrunden på vår bild, som nu är grå tack vare verktyget Trollspömaskering. Klicka på och håll in verktyget ”Rektangelmaskering” i verktygslådan till vänster och välj verktyget för trollspömaskering i alternativen.

  trollspömaskering

 13. Klicka på den svarta kugghjulsbilden för att skapa en markering av kugghjulet, högerklicka sedan på markeringen och välj "Verktställ smart markering att maskera" på menyn.

  klicka i det svarta kugghjulsområdet

  verkställ den smarta markeringen på maskeringen

 14. Som ett sista steg innan vi går tillbaka till CorelDRAW för vår vektorspårning ska vi invertera vår maskerade markering genom att klicka på alternativet "Invertera maskering" från det standardmässiga menyfältet högst upp på skärmen.

  invertera markeringen till bakgrunden

 15. Tryck sedan på "Radera" för att ta bort bakgrunden.

  tryck på radera för att ta bort bakgrunden

 16. För att slutföra vår bild och gå tillbaka till CorelDRAW ska vi klicka på knappen "Avsluta redigering" i standardmenyfältet högst upp på skärmen, sedan klicka på "Ja" när du uppmanas till att skara ändringarna till bitmap

  avsluta redigeringen

  ja för att spara ändringarna

 17. När PHOTO-PAINT har sparat färdigt flyttar vi över till CorelDRAW för att skapa en vektorspårning av vår nyjusterade bitmap-bild.

  tillbaka i coreldraw

 18. När vi är tillbaka CorelDRAW med våra bild markerad kommer vi att välja knappen "Spåra bitmap" i fältet "Egenskaper" högst upp på vår skärm och sedan välja Konturspårning > Lågkvalitetsbild i alternativen för att öppna CorelDRAWs funktion PowerTrace.

  spåra bitmap med powertrace

  funktionen powertrace

 19. Vi börjar med att välja fliken "Färg" uppe till höger om PowerTrace och sedan ställa in vårt färgläge till RGB och färgerna till 2. De här inställningarna förenkla bildens vektorspårning och ger oss endast ett svartvitt resultat.

  alternativ på fliken färg

  ställ in färgerna på rgb och färgerna på 2

 20. Sedan går vi tillbaka till fliken Inställningar för att göra ett par justeringar av våra inställningar för detaljer och utjämning.

  inställningsflik för powertrace

 21. Vi ställer in detaljerna på 100 och utjämningen till 31 och klickar på OK längst ner på skärmen.

  detalj- och utjämningsdetaljer för powertrace är ok

 22. Funktionen PowerTrace är inte perfekt för alla vektorspårningsprojekt, men för den här svartvita konverteringen och det här exemplet fungerar den mycket bra. Beroende på olika faktorer som ljusstyrka och kontrast, DPI för bitmap-tagning och belysning kan du behöva experimentera med olika PowerTrace-inställningar för att få de resultat som du ser här.

  fördelar med spårning med powertrace

 23. När vår vektorspårning är klar skapar vi en kopia av våra resultat och flyttar dem åt sidan av vårt dokumentområde för att använda dem i ett senare steg.

  kopiera och lägg undan till ett senare steg

 24. För att skapa vår jigg till kugghjulen behöver vi endast kugghjulets kontur. Vi isolerar kugghjulets kontur genom att högerklicka på vår vektorgrupp, välja "Dela av" i menyalternativen och sedan välja de inre kugghjulshålen som vi inte behöver och trycka på "Radera".

  bryt av krökningen

  kugghjul, ifylld version

 25. Nu när kugghjulets kontur är isolerad ska vi nu skapa en jigg med fyra kolumner och två rader av kugghjulshål.

  4x2 matris med kugghjulsdelar

 26. Här kommer en snabb anmärkning. Om du aktiverar "Inpassning" och "Dynamisk riktlinje" under menyn "Visa" i CorelDRAW blir det mycket enklare i efterföljande steg att inpassa och skapa vår matris med jigghål.

  inpassning, dynamiska riktlinjer

 27. För att skapa vår jiggmatris börjar vi genom att markera våra kugghjulsform, och medan vi håller in tangenten Shift drar vi en kopia nedanför originalet och trycker på mellanslagstangenten för att skapa en dubblett. Radera sedan den överflödiga kopian.

  dubblerat kugghjul, 1:a kolumnen

 28. Vi markerar nu två kugghjulsformer och upprepar processen tills vi har skapat en 4 x 2 jiggkonfiguration av kugghjulsformer som blir hålen i vår jigg.

  4x2 för sista kugghjulsplacering

 29. Markera nu samtliga kugghjulsformer. Sedan högerklickar du på "Svart" i färgpalettten till höger på din skärm och vänsterklickar ingenting för att ge kugghjulet en svart kontur utan någon färgfyllnad.

  svart kontur, inre ifyllning och klicka ingenting

  skär kontur för juggskärning

 30. Vi är nu redo att skriva ut och skära vår kugghjulsjigg med laser. Vi konfigurerar våra inställningar för laserprocessen för korrugerad papp. Det finns många typer av material som är lämpliga för jigganvändning, t.ex. trä, akryl, graveringsbar plast och papp. Korrugerad papp är ett utmärkt material för en engångsjigg eftersom den är lätt att få tag på och billig.

 31. Vi inleder den här delen av vårt projekt genom skriva ut filen till Epilog Software Suite.

  skriv ut kugghjulsjiggen, skär till laser

 32. I Epilog Software Suite justerar vi följande inställningar:

  Gravyrinställningar
  Maskin: 60 Watt koldioxid Fusion Edge 12
  ProcesstypVektor Hastighet25 % Styrka100 % Frekvens50 %
  (Se till att se de rekommenderade materialinställningarna i din maskins manual.)

  Skriv sedan ut filen till lasern.

  inställningar för software suite

 33. Vid lasern kommer vi att ladda vårt 24 x 12 tums ark av korrugerad papp på lasersystemets bädd i det övre vänstra hörnet, stänga locket, fokusera materialet och trycka på knappen "Kör" för att påbörja beskärningsjobbet.

  laddning av papp på bädd

  laserskärning av kugghjulsjigg med papp

 34. När jobbet är klart tar vi bort allt onödigt bortskuret material från bädden och lägger tillbaka jiggen i position på laserbädden.

  ta bort överflödig laserskuren papp

 35. Nu är det dags att förbereda kugghjuldselarna för gravyr.

 36. Om vi hade använt en Epilog fiberlaser hade vi kunnat markera direkt på kugghjulet, men i det här exemplet använder vi Enduramarks metallmärkningssprej för koldioxidlasrar, som är en metallmärkningssammansättning som gör att vår laser med koldioxid kan märka på komponenter och delar av råmetall.

  metalldelar, fiberpreferens

  enduramark sprej med koldioxidmetallmärkningssammansättning

 37. Vi lägger ut kugghjulsdelarna på ett ark av papp, sedan täcker vi noggrant över de delar med Enduramarks svarta sprej till delen är enhetligt täckt med ett enda skikt av metallmärkningssprej.

  applicering av sprej på delarna

 38. När metallmärkningssprejen torkar placerar vi våra kugghjulsdelar i vår jigg för att förbereda dem för lasermärkning.

  enduramark sprej på delar i jigg vid maskinen

 39. I CorelDRAW har vi använt vår jiggfil som en mall för att inpassa och dubblera vår märkningsfil till utrymmena i vår jigg där vi har konfigurerat delar.

  coreldraw, slutgiltig fil av mall

 40. Konststycket som vi kommer att använda för kugghjulen har ett serienummer, en datamatriskod, logotyp och den beskrivningstext för kugghjulet.

  filkonfiguration och konststycke

 41. När vårt att konststycke är redo markerar vi endast konststycket som vi ska skriva ut till jobbet.

  konststycke valt för utskrift

 42. Sedan väljer vi "Skriv ut" från menyn "Arkiv" högst upp på skärmen och ser till att klicka på knappen "Markering" i alternativen för utskriftsområde. Innan vi klickar på "Skriv ut" kan vi bekräfta till höger att vi endast skriver ut det markerade konststycket till Software Suite och trycker sedan på "Skriv ut".

  markeringsalternativ för utskrift

 43. I Epilog Software Suite lämnar vi "Processtyp" på "Gravyr" och justerar omkretsarna för:

  Gravyrinställningar
  Maskin: 60 Watt koldioxid Fusion Edge 12
  DPI600 Hastighet30 % Styrka100 % TitreringsmönsterStucki GraveringsriktningNedifrån och upp
  (Se till att se de rekommenderade materialinställningarna i din maskins manual.)

  Sedan klickar vi på knappen "Skriv ut" för att skicka vårt märkningsjobb till lasern.

  software suite inställningar för enduramarks märkning

 44. Vid lasern fokuserar vi lasern på våra kugghjul och inleder jobbet genom att trycka på "Kör"

  tryck på kör för att starta jobbet

  graveringsprover

  gravyr, cermark

  gravyr, cermark

 45. När jobbet är klart sprejar vi kugghjulet med vatten och torkar bort överflödig märkningssammansättning för att blottlägga den sista märkningen och den behandlade produkten.

  torka bort överflödig märkningssprej med vatten

 46. Då var det klart! En kugghjulsjigg och en konststyckesmall som skapats med hjälp av IRIS-kamerasystemet och Corels Graphic Software Suite. Sedan märkte vi delen med en lasermaskinen i serien Epilog Fusion Edge samt Enduramark.

  pappjigg

  konststyckesmall

  färdiga graverade delar

 47. Vi hoppas att de här tipsen och teknikerna hjälper dig med din framgång samt kommande laserprojekt. Tack för att du tittade it. Vi ses nästa gång.


Är du intresserad av en lasergravyrmaskin från Epilog Laser? Fyll i formuläret här på sidan om du vill få en komplett produktutbudsbroschyr med graverade och skurna prover eller ring numret nedan för mer information.


Telefon: +46 33 20 43 00

Beställ broschyr och prover utan kostnad

Få broschyrer och prov och mer information från oss eller vår lokala distributör.

*
*
*
*
help desk software