Skära ut och gravera stadskartor (Adobe Illustrator)

Lär dig skapa och förbereda konstverk av stadskartor i Adobe Illustrator för användning i laserskärning och -gravering.

Lasergraverade eller skurna stadskartor är enkelt att skapa och kommer snabbt att bli ett bra tillskott till dina populära lasergraverade och skurna produkter. Skapa dina egna lokala stadskartor och lasergravera dem på skärbrädor, marmorkakel, och små bord, eller skapa laserskurna versioner med hjälp av papper, trä och akryl eller häng dem som väggdekorationer, möjligheterna och kombinationerna av material är oändliga!

Obs: Denna handledning finns också tillgänglig för CorelDRAW.

Bildinsamling av stadskarta

 1. Börja med att besöka snazzymaps.com och skapa en anpassad karta för lasergravering eller -skärning. Att skapa ett konto är inte ett måste men om du är intresserad av att skapa olika kartor för kunder eller vänner så kommer du att få möjligheten att spara kartpositioner och anpassade formatmallar för senare användning om du registrerar dig och det är helt gratis!

 2. När du är på webbplatsen för häftiga kartstilar, klicka på knappen Skapa en karta nära toppen av sidan.

 3. Nu är du redo att skapa en anpassad karta. Börja genom att klicka på knappen Välj en häftig kartstil under Stil.

 4. Skriv Epilog i sökfältet och klicka på knappen Sök.

 5. Välj stilen “Epilog Laser – laserskurna kartor” i resultatavsnittet genom att klicka på alternativet och därefter klicka på Tillämpa stil längst ner på sidan.

 6. Klicka nu på knappen Storlek och plats i panelen Skapa en karta.

 7. Ändra höjden till 100 % i avsnittet för storlek.

 8. Klicka på den mellersta knappen ”Eller sök efter en plats” under latitud- och longitudkoordinaterna.

 9. Fyll i namnet på staden och tryck Enter eller välj din stad från de förifyllda alternativen i rullgardinsmenyn.

 10. Sätt Zoom till 13 i avsnittet Zoomnivå och klicka på Tillämpa ändringar. Denna kan behöva justeras efter den totala storleken av staden som du arbetar med, och den tillskärning du vill uppnå. Du kommer att kunna justera zoomnivån senare genom att använda mushjulet med musen över kartfönstret.

 11. Vi kommer inte att använda marköravsnittet för den här kartan men vi kommer att nämna en bra användning av dem. Klicka på marköravsnittet och få en kort rundtur tillsammans med idéer om hur du använder den.

 12. Marköravsnittet innehåller ett namn, plats och ikonstil som kan användas till att lägga till anpassade platser till din karta. Vi kan lägga till markörer för hem, restauranger, bröllop m.m. för att lägga till en ytterligare nivå av personifiering.

 13. Klicka på Avbryt för att lämna marköravsnittet.

 14. Därefter klickar du på Avancerade inställningar.

 15. De flesta inställningarna i det här avsnittet gäller för användning av kartor på en hemsida så du kan ignorera de flesta av dem. Under Kontroller klickar du på knappen bredvid Göm alla kontroller – detta gör det lättare att ta en bild av kartan. Klicka därefter på Tillämpa ändringar.

 16. Klicka nu på knappen Hide Panel på höger sida av Build a Map panel.

 17. Nu är vi redo att ta en bild på kartan som vi senare kommer att öppna i Adobe Illustrator och vektorspårning.

 18. Öppna appen Windows Klippverktyg.

 19. Välj det nya alternativet.

 20. Klicka och dra därefter över toppen av kartan på skärmen för att ta en skärmdump av kartan.

 21. Klicka därefter på alternativet Spara urklipp (diskikon) nära toppen av skärmen.

 22. Namnge filen och välj alternativet .PNG efter att ha tryckt på Spara som i rullgardinsmenyn, klicka därefter på Spara. (Obs: Filformatet .PNG ger dig den bästa bilden med liten komprimering för vektorspårningen i Illustrator.)

 23. För att slutföra kartan för lasergravering eller -skärning med ditt lasersystem från Epilog Laser kommer vi använda Adobe Illustrator till att skapa en snabb vektorspårning av skärmdumpen, lägg till en ram och text med namnet på staden till ramen.

Vektorspårning - Adobe Illustrator (Windows)

 1. Med Adobe Illustrator öppnad och en ny sida skapad, börja med att välja alternativet Placera från menyn Fil längst upp på sidan (Ctrl + Skift + P).

 2. Använd filbläddringsfönstret och navigera till platsen där du sparade karturklippet, klicka på .PNG-filen och sedan knappen Placera.

 3. Klicka var som helst på sidan för att placera konstverket.

 4. Med konstverket fortfarande markerat, öppna bildspårningspanelen genom att klicka på Fönster från menyn överst på sidan, klicka därefter på Bildspårning.

 5. Ändra följande inställningar i bildspårningspanelen:

  1. Ändra förinställd till svart och vit logotyp (denna kommer ändras till anpassad när du börjar redigera andra inställningar)

  2. Sätt Tröskel till 150

  3. Klicka på Avancerat för att öppna avancerade alternativ

  4. Sätt Vägar till 100 %

  5. Sätt Hörn till 100 %

  6. Sätt Brus till 1 px

  7. Aktivera Ignorera vitt

 6. Klicka därefter på knappen Expandera nära toppen av skärmen i kontrollfältet för att slutföra förhandsgranskningen av bildspårningen.

 7. Nu ska vi skapa ramen runt kartan med hjälp av rektangelverktyget.

 8. Välj rektankelverktyget (M) och rita en rektangel som överlappar stadskartan. Säkerställ att rektangeln är precis innanför de yttre gränserna hos kartan.

 9. Med rektanglarna fortfarande markerade, ändra Fyllnadsfärg för rektangel till ingen, och Linje till svart med hjälp av alternativen i kontrollfältet i toppen av skärmen.

 10. Öppna linjepanelen (Ctrl + F10) genom att välja Fönster / Sträck från menyn i toppen av skärmen och ändra därefter linjens vikt till 0.75 in (eller 54 pt), och välj justera linje till Utsida.

 11. Nu ska vi skapa en ram för stadstexten. Välj rektangelverktyget och rita en rektangel som börjar vid det nedre hörnet av ramen skapad runt stadskarta. Flytta sedan toppen av textramrektangeln så att den överlappar botten av kartramen. Denna rektangel kommer bli ramen för stadstexten.

  (Obs: Det kan vara till hjälp att aktivera Smart vägledning med Gå till punkt påslagen för det här steget för att göra justeringen av rektanglar enklare.)

 12. Nu ska vi skapa en stadstext. Att använda ett typsnitt med ett tjockt alternativ fungerar bra för denna typ av design så vi kommer använda Helvetica fet för detta exempel. Börja med att välja textverktyget och klicka i sökrutan typsnittsnamn i kontrollfältet i toppen av skärmen, skriv in ”Helvetica fet” och tryck sedan Enter. Om du inte har Helvetica så är Arial eller Myriad Pro bra alternativ.

 13. Med skrivverktyget fortfarande markerad, klicka inuti textramen som du skapade i ett tidigare steg och skriv därefter in stadens namn i versaler och justera storleken så finns det cirka .5” till 1” mellanrum mellan texten och ramen på vardera sidan av texten. Placera sedan texten så att toppen av texten av överlappar botten av kartramen lite.

 14. Skapa nu en kopia av stadstexten och dra den till sidan. Vi kommer använda kopian av stadstexten för att lägga tillbaka kommatecknet till konstverket när vi förenar texten med ramen i ett senare steg.

 15. Med texten markerad, konvertera texten till konturer genom att välja Skriv / Skapa ytterlinjer (Ctrl + Skift + O) från menyn i toppen av skärmen.

 16. Använd det direkta väljverktyget och markera textramen och dra botten av ramen upp för att överlappa botten av textobjektet.

 17. Nu kommer vi teckna ramlinjen genom att välja båda kartramen och textramslinjer med väljverktyget. Med väljverktyget valt, håll nere skift-tangenten och klicka på båda ramarna. Välj nu objekt / väg / ytterlinje från menyn i toppen av skärmen för att konvertera streck till tecknade objekt.

 18. När alla objekt för stadskartan är klara återstår bara att förena objekten. Börja med att använda väljverktyget för att markera alla stadskartans objekt och öppna därefter väghittarpanelen genom att gå till Fönster / Väghittare (Ctrl + Shift + F9).

 19. I Panel med sökväg under Formlägen klickar du på alternativet Förena för att kombinera alla vektorobjekt.

 20. Som en sista detalj kommer vi att lägga tillbaka kommatecknet med hjälp av exkludera-funktionen. Börja med att ta bort alla tecken förutom kommatecknet från kopian av stadstexten du skapat i det tidigare steget.

 21. Markera kommatecknet och konvertera det till ytterlinjer genom att välja Skriv / Skapa ytterlinjer (Ctrl + Skift + O) från menyn i toppen av skärmen.

 22. Klicka och håll nere pennverktyget i verktygspanelen för att visa de dolda verktygsalternativen, markera därefter alternativet Ta bort ankarpunkter.

 23. Klicka nu på de 3 översta noderna hos kommatecknet för att ta bort den övre delen av kommatecknet och endast lämna kvar den nedre delen.

 24. Med väljverktyget, flytta kommatecknet till strax under kommatecknet bifogat till stadskartans ram.

 25. Välj både stadskartan och kommatecknet med väljverktyget och klicka i väghittarpanelen under Formlägen på alternativet Exkludera för att slå ut objektet från ramen.

 26. Du är nu klar om du vill gravera konstverket. Om du vill klippa ut en version av kartan, ändra fyllnadsfärg till ingen, linjefärg till svart, och ställ därefter in linjebredd till .001” för skärning med ditt lasersystem från Epilog Laser.Är du intresserad av en maskin från Epilog Laser? Fyll i formuläret här på sidan om du vill få en komplett produktutbudsbroschyr med graverade och skurna prover eller ring numret nedan för mer information.


Telefon: +46 33 20 43 00

Beställ broschyr och prover utan kostnad

Få broschyrer och prov och mer information från oss eller vår lokala distributör.

*
*
*
*
help desk software