Are Epilog's lasers safe to operate?

Find out if Epilog Laser machines are safe to operate.


Ja, lasern är helt säker att använda. Det är en klass 2-laser med 1 mW med kontinuerlig våg på högst 600–700 nm, vilket innebär att lasern är säkrad med sammankopplade enheter så att den inte körs med systemets luckor öppna. Det krävs ingen särskild säkerhetsutrustning för att köra lasern.


Interested in a safe laser cutting and engraving system? Contact Epilog today to discuss your needs with an experienced sales representative!

Telefon: +46 33 20 43 00Beställ broschyr och prover utan kostnad

Få broschyrer och prov och mer information från oss eller vår lokala distributör.

*
*
*
*


Populära sidor

help desk software
Portions of this page translated by Google.